چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
درباره دانشگاه
صفحه اصلی > درباره دانشگاه > رشته های دانشگاه 
رشته های دانشگاه

در حال حاضر این مؤسسه دارای 1 ساختمان مرکزی، 3 دانشکده فنی و مهندسی، علوم انسانی و علوم پایه و کامپیوتر و 37 کد رشته محل مصوب در مقاطع مختلف تحصیلی از کاردانی تا کارشناسی ارشد و حدود 3000 دانشجو  میباشد.

دانشکده فنی و مهندسی

 

دانشکده فنی ومهندسی

1

کارداني فني برق - الکترونيک

2

کارداني مخابرات ـ ارتباطات داده ها

3

کارداني فني برق - قدرت

4

کارداني فني عمران - کارهاي عمومي ساختمان

5

کاردانی پیوسته برق الکترونیک-الکترونک عمومی

6

کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي مخابرات گرايش انتقال

7

کارشناسي مهندسي برق

8

کارشناسي مهندسي صنايع

9

کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي الکترونيک

10

کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي برق -شبکه هاي انتقال وتوزيع

11

کارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران

12

کارشناسي مهندسي عمران

13

کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي برق - مدارهاي مجتمع الکترونيک

14

کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي عمران- مهندسي سازه

15

کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي عمران-مهندسي آب وسازه هاي هيدروليکي

16

کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي عمران - زلزله

17

کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب

 

دانشکده علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی

1

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی- حسابداری

2

کارشناسي حقوق

3

کارشناسی حسابداری

4

کارشناسي فلسفه وحکمت اسلامي

5

کارشناسي علوم تربيتي- مديريت و برنامه ريزي آموزشي

6

کارشناسي روانشناسي

7

کارشناسي علوم قرآن و حديث

8

کارشناسي مديريت بازرگاني

9

کارشناسي ارشد ناپيوسته حقوق جزا و جرم شناسی

10

کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق خصوصی

11

کارشناسي ارشد ناپيوسته الهيات ومعارف اسلامي - فلسفه وکلام اسلامي

 

دانشکده علوم پایه و کامپیوتر

دانشکده علوم پایه و کامپیوتر

1

کارداني آمار

2

کارداني نرم‌افزار کامپيوتر

3

کارشناسي ناپيوسته آمار

4

کارشناسي مهندسي کامپيوتر _ نرم افزار

5

کارشناسي ناپيوسته آموزش زبان انگليسي

6

کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتر

7

کارشناسي زيست شناسي سلولي و مولکولي گرايش علوم سلولي و مولکولي

8

کارشناسي زيست شناسي سلولي ومولکولي گرايش ژنتيک

9

کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي کامپيوتر - نرم افزار

 

 

کلیه حقوق برای مؤسسه آموزش عالی آل طه محفوظ است