جمعه ٠٩ اسفند ١٣٩٨
دانشجویی و فرهنگی
صفحه اصلی > دانشجویی و فرهنگی > معاونت دانشجویی و فرهنگی > چارت معاونت 
چارت معاونت

واحد های زیر مجموعه معاونت فرهنگی دانشجویی:


  • مدیریت فرهنگی
  •  مدیریت دانشجویی
  • کارشناس فرهنگی
  • کارشناس دانشجویی
  • واحد تربیت بدنی
  • مرکز مشاوره
  • امور خوابگاهها
  • صندوق رفاه دانشجویی
  • کمیته انضباطی
  • واحد انتشارات

 

 

 

 
کلیه حقوق برای مؤسسه آموزش عالی آل طه محفوظ است