چهارشنبه ٠٩ بهمن ١٣٩٨
دانشجویی و فرهنگی
صفحه اصلی > دانشجویی و فرهنگی > حوزه معاونت 
حوزه معاونت
حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه شامل بخش های مدیریت امور دانشجویی، مدیریت امور تربیت بدنی، مدیریت مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی، مرکز بهداشت و درمان و کمیته انضباطی دانشگاه می باشد.

کلیه حقوق برای مؤسسه آموزش عالی آل طه محفوظ است