شنبه ١٤ تير ١٣٩٩
خدمات الکترونیکی
آیین نامه ها
سایر
گروه معارف

گروه معارف اسلامی

گروه معارف اسلامی مؤسسه آل طه به عنوان یکی از گروههای آموزشی با استفاده از اساتید متخصص در زمینه علوم اسلامی متولی ارائه دروس عمومی معارف اسلامی برای تمام رشتههای تحصیلی در مقاطع مختلف میباشد. رسالت این گروه ایجاد بینش و ارتقاء سطح اطلاعات در مقاطع مختلف فرهنگ و معارف اسلامی و ایجاد تعهد و انگیزه نسبت به رعایت ارزشهای اسلامی و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی از طریق ارائه آموزشهای لازم در قالب دروس عمومی معارف اسلامی، مشاوره و فعالیتهای فوق در امر آموزش و پژوهش دانشجویان و ارتقاء سطح دانش و مهارت اعضای گروه در زمینه آموزشی پژوهشی از طریق برگزاری دورههای کسب مهارتهای تحقیق، تدریس و ارزشیابی و با استفاده از منابع و فناوری نوین می‎باشد.

مدیرگروه: دکتر فاطمه میررحیمی

کارشناس: خانم الهه دلیرنسب

تلفن تماس: 44338030-021

کلیه حقوق برای مؤسسه آموزش عالی آل طه محفوظ است