چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
خدمات الکترونیکی
آیین نامه ها
سایر
پژوهشکده های علوم انسانی

 

پژوهشکده های علوم انسانی - مدیر پژوهشکده ها: دکتر سیدمهدی رحمتی

 

ردیف

عنوان پژوهشکده / پروپزال

رئیس پژوهشکده

 

معاون پژوهشی پژوهشکده

پروژه ها

گروههای پژوهشی

 

1

قرآن و علم

پروفسورسیدرضا مودب

 دکتر سید مهدی رحمتی

 مجموعه معارف عقلی فلسفی  قرآن - پروژه معنویت سازمانی 

قرآن و فلسفه- قرآن و مدیریت- قرآن و حقوق- قرآن و علوم طبیعی

 

 

2

فلسفه و علم

 

خانم عطیه نائب آقایی

پروژه مجموعه تاریخ حکمت فلسفه در اسلام

مطالعات علم و فناوری-فلسفه اسلامی-تاریخ فلسفه-دین و فلسفه-منطق و فلسفه منطق- فلسفه و روانشناسی-فلسفه و علوم طبیعی

 

3

مطالعات حقوقی ایران و جهان

پروفسور  نجاد علی الماسی

دکتر علی مقدم

"انتشار کتاب "حقوق تجارت

حقوق جزا- حقوق خصوصی- حقوق عمومی-حقوق بین الملل

 

 

4

زبان و ادبیات فارسی

دکتر علی اسماعیل سلیمی

دکتر سمیه تصدیقی

انتشارات بین الملل

مترجمی- ادبیات-آموزش-مطالعات زبان شناختی

 
 

5

روان شناسی و علوم تربیتی

دکتر محسن ایمانی نائینی

دکتر ندا فراهینی

پروژه دختران آسیب دیدهپروژه تناسب شغل و شاغل 

مطالعات روان شناختی- مطالعات تربیتی-مشاوره

 
 

6

مدیریت و مطالعات راهبردی

پروفسور حسین رحمان سرشت

دکتر عبدالله اسدزاده

 

مدیریت راهبردی در سطح کسب و کار هوش تجاری و هوش رقابتی-مدیریت راهبردی در سطح گروه مدیریت تکنولوژی

 
 
   دانلود : پژوهشکده_های_علوم_انسانی.docx           حجم فایل 16 KB

کلیه حقوق برای مؤسسه آموزش عالی آل طه محفوظ است