شنبه ١٤ تير ١٣٩٩
خدمات الکترونیکی
آیین نامه ها
سایر
پژوهشکده های فنی و مهندسی

پژوهشکده های فنی و مهندسی - مدیر پژوهشکده ها: دکتر حسام ورعی

ردیف

عنوان پژوهشکده / پروپزال

رئیس پژوهشکده

معاون پژوهشی پژوهشکده

پروژه ها

گروههای پژوهشی

1

عمران و محیط زیست

دکتر اسماعیل صالحی


پروژه فرآورده های مرتبط با قیر ، آسفالت و عایق


2

تحقیق و توسعه مهندسی سازه

دکتر قاسمی

دکتر حسام ورعی

پروژه پایش سلامت پل شهری تقاطع غیر همسطح

مدیریت بحران، پدافندغیرعامل و تاب آوری _ نانوتکنولوژی،مصالح و فناوری های نوین_ مقاوم سازی _ کنترل و پایش سلامت سازه

3

برق- مخابرات


دکترسید محسن حسینی ورکیانی

لباس ضدامواج الکترومغناطیس_ پروژه   سامانه فروش _ پروژه فتونیک

مخابرات نوری- شبکه های بی سیم- آنتن ماکروویو- کدینگ و رمزگذاری


4

آب

دکترمجتبی رضوی نبوی

دکتر ثمین انصاری


مطالعات زیست محیطی- اقتصاد و بهره وری آب- مطالعات اجتماعی-مدیریت منابع آب


5

معماری و شهرسازی

دکتر علی غفاری

دکتر امیرحسین یوسفی


معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی-معماری پایدار و انرژی- طراحی شهری و مطالعات شهرسازی- معماری دیجیتال- معماری داخلی و روانشناسی محیطی

   دانلود : پژوهشکده_های_فنی_و_مهندسی.docx           حجم فایل 14 KB

کلیه حقوق برای مؤسسه آموزش عالی آل طه محفوظ است