شنبه ١٤ تير ١٣٩٩
خدمات الکترونیکی
آیین نامه ها
سایر
دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه مدیریت و حسابداری

این گروه کار خود را با پذیرش دانشجو در رشته مدیریت بازرگانی در سال 1391 آغاز نمود و با اخذ مجوز رشته حسابداری هم‎اکنون در رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی و در رشته حسابداری در دو مقطع کاردانی پیوسته و کارشناسی، دانشجو می‎پذیرد.

مدیریت بازرگانی

دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی یکی از دورههای تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، ادارهها، مؤسسهها و شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه بازرگانی با وظایف و هدفهای گوناگون میباشد.

هدف از آموزش این رشته عبارت است از: آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی به مدیریت، جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راهحلهای مختلف در مورد هر مسأله و تصمیمگیری و اجرای تصممیمات متخذه .فارغالتحصیلان این رشته با آگاهی و شناختی که از ساخت سازمان، تئوریهای مدیریت و سازماندهی و تکنیکهای مختلف تصمیمگیری دارند قدرت حل مشکلات را پیدا میکنند و همچنین علاوه بر دانش نظری با کاربردهای این رشته نیز آشنا میشوند.

آینده شغلی

فارغالتحصیلان مدیریت بازرگانی میتوانند در مؤسسات بازرگانی، امور دفتری مانند تدارکات، اداره امور کارگزینی، امور مالی و بازاریابی مشغول به کار شوند.

حسابداری

حسابداری زبان تجارت خوانده می‌شود. زیرا از طریق تهیه گزارش‌های مالی، اطلاعات لازم را درباره واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص ذی‌نفع و ذی‌علاقه و ذیحق قرار می‌دهد.

حسابداري در واقع،  يک سيستم است که در آن فرآيند جمعآوري، طبقهبندي، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهيه گزارشهاي مالي و صورتهاي حسابداري در شکلها و مدلهاي خاص انجام ميگيرد. تا افراد ذينفع درون سازماني مثل مديران سازمان و يا برونسازماني مثل بانکها، مجتمع عمومي سازمان مورد نظر و يا مقامات مالياتي بتوانند از اين اطلاعات استفاده کنند.

موسسه آموزش عالی آل طه در دو مقطع کاردانی پیوسته و کارشناسی در رشته حسابداری اقدام به پذیرش دانشجو نموده است.

تذکر: کاردانی پیوسته حسابداری مختص دانش آموختگانی  است که بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده باشند.

فارغ التحصیلان دورههای حسابداری توانایی لازم در احراز مشاغل و ایفای نقش‎های زیر را دارند:

1-    انجام کلیه امور حسابداری در مؤسسات بازرگانی، بانکها و واحدهای تولیدی و صنعتی؛

2-    تصدی کلیه امور حسابداری در مؤسسات دولتی و شهرداریها؛ 

3-    اشتغال به حرفه حسابرسی در مؤسسات حسابرسی؛

4-    طرح و اجرای سیستمهای مالی در مؤسسات بازرگانی و صنعتی؛ 

5-    فارغالتحصیلان این دوره پس از کسب تجربه کافی میتوانند در سطوح مختلف مدیریت مالی و حسابداری و حسابرسی انجام وظیفه نمایند.

 

 

مدیرگروه: دکتر سمیه تصدیقی

کارشناس: خانم نعمیه چهاردولی

 

تلفن تماس: 44338030-021

کلیه حقوق برای مؤسسه آموزش عالی آل طه محفوظ است