جمعه ٠٩ اسفند ١٣٩٨
خدمات الکترونیکی
آیین نامه ها
سایر
دانشکده فنی
دانشکده فنی و مهندسی دارای سه گروه عمران، برق و کامپیوتر می باشد

کلیه حقوق برای مؤسسه آموزش عالی آل طه محفوظ است