شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩
پشتیبانی
صفحه اصلی > پشتیبانی و منابع انسانی 
پشتیبانی و منابع انسانی

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی مؤسسه: جناب آقای دکتر محمد اکبریان

 

مسئول دفتر معاونت پشتیبانی: سرکارخانم مهناز کمانکش

 

اهداف و برنامه ها

 • افزايش نظم، دقت و سرعت ارائه خدمات کارکنان به اساتید و دانشجویان

 • افزايش سطح ارائه خدمات رفاهي به كاركنان دانشگاه

 • افزايش اطلاعات اعضاي هيأت علمي در رابطه با بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مصوبات استخدامي و ترفيعي

 • ساماندهي حضور و غياب، مرخصي‌ها و مأموريتهاي روزانه كارمندان در سطح دانشگاه

 • ساماندهي فضاهاي عمومی در سطح دانشگاه

 • ساماندهي حضور، مرخصي و ماموريتهاي اعضاي هيئت علمي

 •  استقرار اتوماسیون کامل اداری در سطح دانشگاه

 • افزايش نظم، دقت و سرعت ارائه خدمات کارکنان به اساتید و دانشجویان

 • افزايش سطح ارائه خدمات رفاهي به كاركنان دانشگاه

 • افزايش اطلاعات اعضاي هيأت علمي در رابطه با بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مصوبات استخدامي و ترفيعي

 • ساماندهي حضور و غياب، مرخصي‌ها و مأموريتهاي روزانه كارمندان در سطح دانشگاه

 • ساماندهي حضور، مرخصي و ماموريتهاي اعضاي هيات علمي

 • ساماندهي فضاهاي عمومی در سطح دانشگاه

 •  استقرار اتوماسیون کامل اداری در سطح دانشگاه

کلیه حقوق برای مؤسسه آموزش عالی آل طه محفوظ است