چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
حوزه ریاست
صفحه اصلی > ریاست > دفتر حقوقی 
دفتر حقوقی

دفتر حقوقی

 

دفتر حقوقی دانشگاه به منظور انجام خدمات حقوقی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات و استیفای حقوق دانشگاه و حفظ منافع و مصالح آن در تنظیم روابط با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت نظارت مستقیم ریاست محترم دانشگاه تشکیل گردیده است

کلیه حقوق برای مؤسسه آموزش عالی آل طه محفوظ است