شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩
معاونت آموزش
صفحه اصلی > آموزش و تحصیلات تکمیلی > دفتر برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی 
دفتر برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی

دفتر برنامه ریزی،نظارت و ارزشیابی

اداره برنامه ریزی و نظارت ارزشیابی دانشگاه یکی از زیر مجموعه های معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه است، نظارت بر حسن اجرای مقررات  آموزشی ، آیین نامه ها و شیوه نامه های آموزشی، بررسی مستمر فرآیند خدمات آموزشی و استفاده بهینه از مجموعه عوامل ارائه دهنده خدمات آموزشی اهمیت این مجموعه را نشان می دهد. تلاش این اداره و تمامی همکاران که در فرآیند ورود و خروج دانشجویان و دانش آموختگان از ابتدای ثبت نام، حین تحصیل و فراغت از تحصیل ایفای نقش می نمایند، حاکی از آن است که تمامی امور با حساسیت مضاعف انجام می شود.

 بدون ترديد دانشگاهها در توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نقش كليدي دارند و در واقع توسعه همه جانبه كشور مستلزم توسعه کمی و کیفی بخش آموزش عالي است، لذا ايجاد ساختار و تشكيلات سازماني براي برنامه ريزي ، گسترش و توسعه از ضرورتهاي آموزش عالي است كه از سالها قبل در قالب عناوين مختلف در ساختار سازماني آموزش عالي ايران ديده شده است، دانشگاه تشكيلات مستقلي را در اين راستا تحت عنوان دفتر برنامه ريزي آموزشي، نظارت و ارزيابي ايجاد نمود و اين دفتر از بدو تأسيس مأموريت يافت تا امور برنامه ريزي براي توسعه كمي آموزش دانشگاه را همگام با توسعه كيفي و توجه به امور كيفيت به پيش ببرد، ‌ليكن لزوم دقت نظر بيشتر در امر برنامه ريزي و گسترش دانشكده ها، رشته ها و گرايشهاي دانشگاهي و توجه بيشتر به امر ارزيابي كيفيت، مسئولان دانشگاه را برآن داشت كه براي پيشبرد اين امور، ساختار و تشكيلات را مورد بازنگري قرار دهد .

شرح وظایف دفتر برنامه ریزی و نظارت ارزشیابی

-انجام بررسی ها و مطالعات لازم جهت تهیه و پشنهاد و سیاستهای آموزشی

-انجام اقدامات لازم به منظور تهیه و تنظیم پشنهاد برنامه های میان مدت، بلند مدت آموزشی در چارچوب سیاستها و جهت گیری های دانشگاه

-انجام مطالعات و بررسی های لازم جهت پیشنهاد و توسعه برنامه های آموزشی دانشکده

-انجام بررسی های لازم به منظور تدوین و تنظیم ضوابط و استانداردهای آموزشی

-برنامه ریزی لازم جهت سنجش، نظارت در برنامه های آموزشی

-تهیه و تنظیم برنامه های لازم جهت مدیریت بر تامین و تهیه ابزارها و تکنولوژیهای مورد نیاز دانشکده ها و بازنگری و اصلاح آنها

- انجام سایر وظایف محوله از سوی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کلیه حقوق برای مؤسسه آموزش عالی آل طه محفوظ است