شنبه ١٤ تير ١٣٩٩
معاونت آموزش
صفحه اصلی > آموزش و تحصیلات تکمیلی > معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مؤسسه:

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی دانشگاه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری عمومی و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتحاذ تسهیلات لازم در جهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی و اجرای دوره های آموزشی و ارزیابی آنها را بر عهده دارد.

شرح وظایف و اختیارات

- بررسی و پایش مستمر وضعیت آموزشی دانشگاه و احیاء نقاط قوت، ضعف و تیدیرات فرضهای آموزشی

-تهیه و تنظیم سیاستها، خط مشی ها و چشم انداز آموزشی دانشگاه و پی گیری مراحل تصویب، ابلاغ و اجرا و روز آمدسازی آنها

-تهیه و پشنهاد و برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت آموزشی دانشگاه با همکاری کلیه دانشکده ها، مراکز واحدهای ذیربط و پی گیری و هدایت مستمر امور مربوط به تصویب ، اجرا و اصلاح آنها

- برنامه ریزی به منظور ارتقاء و بهبود مستمر خدمات آموزشی دانشگاه در سطح دانشکده ها و مراکز آموزشی

-انجام مطالعات و برنامه ریزی های لازم به منظور گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در خصوص توسعه و تقویت فضای آموزش مجازی دانشگاه، هماهنگی و همکاری دفتر برنامه ریزی  و فناوری اطلاعات

- بسترسازی فرهنگی، فنی و تخصصی در راستای تبین، ترویج تفکر آموزش مجازی

-برنامه ریزی ، ضابطه گذاری و نظارت بر توزیع تسهیلات آموزشی

-طراحی و استقرار نظام ارزیابی راهبردی و تنظیم و تدوین شاخص های ارزیابی آموزشی دانشگاه

- تهیه و ارائه گزارشهای رسمی سالانه از وضعیت آموزشی دانشگاه و تغییرات نهایی گروههای آموزشی در طول دوره های معین به تفکیک موضوع،رشته، دانشکده، حوزه و نظایر آن جهت ارائه به مراجع ذیربط

 

-سازماندهی و استقرار نظامهای سنجش و ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی و دانشجویان و برنامه ریزی برای رفع کاستی ها

کلیه حقوق برای مؤسسه آموزش عالی آل طه محفوظ است