چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
دانشکده فنی و مهندسی
صفحه اصلی > آموزش و تحصیلات تکمیلی > مدیریت امور آموزشی 
مدیریت امور آموزشی

اداره برنامه ریزي آموزشی


اداره آموزشي دانشگاه يكي از زيرمجموعه هاي معاونت آموزشي دانشگاه است كه نظارت بر حسن اجراي مقررات، آئين نامه ها و شيوه نامه هاي آموزشي، بررسي مستمر فرآيندهاي خدمات آموزشي و استفاده بهينه از مجموعه عوامل ارائه دهنده خدمات آموزشي اهميت اين مجموعه را دو چندان نموده است. تلاش اين مديريت و تمامي همكاران كه در فرآيند ورود و خروج دانشجويان و دانش آموختگان از ابتداي ثبت نام، حين تحصيل و فراغت از تحصيل ايفاي نقش مي نمايند، حاكي از آن است كه تمامي امور با دقت و حساسيت مضاعف انجام شود. اميد است تلاش دست اندركاران در خانواده بزرگ دانشگاه اهم از عضو هيأت علمي، دانشجو و پرسنل دانشگاه منجر به اعتلاي بيشتر سطح علمي، توسعه و تقويت توليد علم و افزايش سهم توليدات علمي و تحقق فرهنگ و معارف اسلامي، تقويت فضايل اخلاقي و ارزشهاي انقلاب اسلامي در كشور عزيزمان باشد.

به منظور توسعه علمی دانشگاه از نظر کمی و کیفی و تدوین طرح جامع آموزشی آن و نیز برای تحقق سیاست های بخش آموزش عالی برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نوآوری و اصلاح آموزشی دانشگاه و نیز نهادینه کردن نظام برنامه ریزی درسی می باشد.

بخشی از شرح وظایف کمیسیون زیر می باشد:

1. بررسی پیشنهادهای دانشکده ها در زمینه ها و مسائل برنامه ریزی آموزشی

2. هماهنگ سازی امور برنامه ریزی آموزشی در دانشکده های مختلف(عناوین دروس، تعاریف، نوع درس و...)

3. هماهنگ سازی و تعامل بین دانشکده ها در خصوص ایجاد رشته های بین رشته ای

4. بررسی پیشنهاد ایجاد دانشکده ها، رشته ها و گرایش های جدید از سوی دانشکده ها

5. بررسی برنامه درسی پیشنهادی دانشکده ها و در صورت لزوم اصلاح و پیشنهاد آن به مراجه ذیربط

6. بررسی ضرورت تأسیس، حذف یا ادغام دوره، متناسب با نیازهای کشور و توان علمی گروهها و امکانات دانشگاه

کلیه حقوق برای مؤسسه آموزش عالی آل طه محفوظ است