چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
معاونت آموزش
صفحه اصلی > آموزش و تحصیلات تکمیلی > دفتر امور آموزش های آزاد 
دفتر امور آموزش های آزاد

دفترمديريت آموزشهاي آزاد ، در جهت تحقق سياست هاي برنامه چهارم توسعه كشور با رويكرد به تنوع روشهاي آموزشي در سطح جهان و به منظور فراهم آوردن امكان دسترسي بيشتر افراد مستعد و علاقه مند به تحصيلات تكميلي و پاسخگويي به تقاضاي روزافزون متقاضيان ، گسترش مرزهاي دانش و توسعه برنامه هاي آموزشي و بهره گيري مناسب تر از امكانات و منابع موجود دانشگاه، اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي مختلف نموده است

کلیه حقوق برای مؤسسه آموزش عالی آل طه محفوظ است