چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
مدیریت فرهنگی
صفحه اصلی > دانشجویی و فرهنگی > مدیریت فرهنگی 
مدیریت فرهنگی

فعالیت های دانشجویی در زمینه های علمی و فرهنگی یکی از مشخصه های بارز دانشگاه آل طه از بدو تأسیس بوده که در طول زمان گسترده تر و متنوع تر نیز شده است. مدیریت فرهنگی دانشگاه بر اساس سیاست های کلان فرهنگی دانشگاه و بهره گیری از نیروهای مستعد دانشگاهی متولی مدیریت فعالیت های فرهنگی در سطح اساتید، کارکنان و دانشجویان و اعمال نظارت و حمایت های لازم می باشد.
از جمله فعالیت های زیر مجموعه این معاونت می توان به کانون های فرهنگی، هنری، انجمن های علمی دانشجویی، تشکل های اسلامی، نشریات دانشجویی،آموزش های فوق برنامه، برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و هنری، مسابقات و جشنواره های فرهنگی، هنری و اجتماعی و اردوها و بازدید های علمی اشاره نمود.

کلیه حقوق برای مؤسسه آموزش عالی آل طه محفوظ است