جمعه ٢٩ شهريور ١٣٩٨
پشتیبانی
صفحه اصلی > پشتیبانی و منابع انسانی > مدیر امور اداری 
مدیر امور اداری

شرح وظايف مديريت امور اداري

 • انجام امور استخدامي اعضاي هيات علمي و كاركنان اداري ،صدور احكام مربوط به انتصاب،ترفيع،مرخصي ،ماموريت و بازنشستگي و غيره

 •   اجراي صدور احكام مربوط به بورسيه ها.

 • همكاري با گروه هاي آموزشي دانشكده ها جهت تجهيز و توسعه آزمايشگاه ها.

 • استعلام بها از سازمان ها و مؤسسات دولتي ، خصوصي توسط مامورين خريد .

 • انجام امور مربوط به مناقصات و مزايده ها با همكاري و نظارت مستقيم معاونت پشتیبانی ومنابع انسانی، مديريت مالي و گروه حقوقي دانشگاه.

 • برنامه ريزي و نظارت براي ايجاد تسهيلات لازم در امر حمل و نقل وسايل و لوازم واحدها و نيز برنامه ريزي و ايجاد تسهيلات در حمل و نقل سرويسهاي كاركنان دانشگاه .

 • تنظيم اسناد كالاهاي خريداري شده و ارسال آن به امور مالي دانشگاه جهت رسيدگي .

 • برنامه ريزي امور انبارداري و نظارت برنحوه نگهداري و ورود و خروج كالاها و ايمني و حفاظت از آنها.

 • نظارت برانجام امور خدماتي و تدارکاتی دانشگاه .

 • دريافت درخواست كالا از واحدهاي مختلف و ثبت و پيگيري آن تا تحويل كالا .

 • انجام هماهنگي درامور خريد و سفارشات داخلي وخارجي.

 • نظارت بر نحوه تنظيم ليست اقلام تداركاتي واحدهاي مختلف دانشگاه بر طبق قانون و مقررات موضوعه.

 • نظارت ، هماهنگي و تقسيم كار بين كليه واحدهاي تابعه مدیریت

 • تنظيم گزارش هاي ماهيانه و ساليانه جهت ارائه به مقام بالاتر.

 • فراهم نمودن تسهيلات لازم در رفت و آمد كاركنان اداري و آموزشي.

 • اعطاي وام هاي ضروري بر حسب ضرورت بين پرسنل دانشگاه.

 • بررسي امكانات مالي دانشگاه جهت رفاه كاركنان آموزشي و اداري.

 • امتيازبندي و توزيع عادلانه اجناس كمياب در صورت واگذاري به دانشگاه بين پرسنل دانشگاه.

 • همكاري با مديريت مالي جهت واريز حق بيمه و سایر کسورات قانونی کارکنان

 • انجام امور مربوط به تامين خدمات بيمه درماني و تهيه دفترچه هاي خدمات درماني و تامين اجتماعي كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه.

 • اقدام به تامين امكانات رفاهي از قبيل فروشگاه تعاوني مصرف ،شركت تعاوني مسكن ،صندوق قرض الحسنه و ايجاد امكانات ورزشي.

 • انجام كليه امور مربوط به ارزشيابي كاركنان.

 • آماده نمودن پرونده هاي اعضاي هيات علمي جهت طرح در هيات مميزه دانشگاه با همكاري معاونت آموزشي و دفتر رياست.

 • صدور احكام ماموريت تحصيلي،فرصت مطالعاتي،ماموريت هاي آموزشي و اداري اعضاءهيات علمي.

 • حفظ و نگهداري سوابق و پرونده هاي اساتيد دانشگاه.

 • نظارت بر ساعات ورود و خروج كاركنان اداري.

 • انجام امور استخدامي كاركنان و اعضاي هيات علمي بر اساي مقررات و آيين نامه هاي مربوطه .

 • اجراي قوانين و مقررات و آيين نامه هاي استخدامي كشور.

 • كنترل و نظارت بر كار ادارات تابعه و ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي آنها.

 • همكاري نزديك بامديريت تشكيلات و بهبود روشها و اظهارنظردر تنظيم و اجراي طبقه بندي مشاغل براي كاركنان دانشگاه .

 • تشكيل پرونده هاي پرسنلي براي كليه كاركنان.

 • حفظ و نگهداري كليه بخشنامه ها ،قوانين و مقررات و آيين نامه هاي استخدامي.

 • پيش بيني ترفيع و تاريخ بازنشستگي اعضاي هيات علمي و كاركنان بخش اداري جهت تامين و برآورد اعتبارات لازم.

 • پيش بيني كادرهيات علمي واحدهاي آموزشي و كاركنان بخش اداري با همكاري واحدهاي ذيربط و مديريت برنامه و بودجه و تشكيلات و بهبود روشها.

*****************************************

اهداف و برنامه ها

 • به كارگيري سيستم الكترونيكي اطلاع رساني خدمات مالي

 • ايجاد سيستم حسابداري تعهدي

 • ايجاد سيستم يكپارچه درآمدهاي اختصاصي (وصولي) در سطح دانشگاه

 • به روز رساني وضعيت اموال دانشگاه

 • برخورداري از بايگاني متمركز، امن و داراي فضاي كافي در رابطه با اسناد مالي

 •  افزايش رفاه نسبي همكاران از خدمات مالي دانشگاه

کلیه حقوق برای مؤسسه آموزش عالی آل طه محفوظ است