شنبه ٣٠ دی ١٣٩٦
همکاران
صفحه اصلی > همکاران > پرسنل اداری 
پرسنل اداری

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس و داخلی

آقای دکتر محمد اکبریان

مدیر آموزش

44320647-9 

502

آقای دکتر مهدی مفیدی

مدیر دفتر ریاست- مدیر تحصیلات تکمیلی

44320647-9

214

آقای محمد حسن ترابی

امور اداری

44320647-9

503

خانم شهین خوش نشین

مدیر امور مالی

44320647-9

504

خانم مهناز کمانکش

مسئول دفترمعاونت پشتیبانی ومنابع انسانی

مسئول دفترمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مسئول دفتر طرح و برنامه

44320647-9

502

آقای مهرداد رجبی

مسئول دفتر ریاست

44320647-9

101

خانم آرزو دهقانی

کارشناس دفتر ریاست

44320647-9

104

خانم پروین گلستانی

مدیر امور اداری و عمومی- کارشناس فرهنگی

44320647-9

403

دکتر علی خسروی

مدیر امور عمرانی

44320647-9

219

خانم مریم شیرازی

مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری

44320647-9

302

خانم معصومه اکبری

مسئول دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی

44320647-9

44334755

402

خانم زیبا عمویی

کارشناس گروه‏های عمران و صنایع

44320647-9

44355455

215

خانم نگار نوعی

کارشناس گروههای برق و کامپیوتر

44320647-9

216

خانم نعیمه چهاردولی

کارشناس گروههای علوم انسانی

44338030-9

210

خانم الهه دلیرنسب

کارشناس گروههای علوم انسانی و عمومی

44320647-9

105

خانم زهرا رجبی

مسئول سیستم

44320647-9

206

خانم مونا اعوانی

کارشناس آموزش

44320647-9

204

خانم ساره بهرامجی

کارشناس مکاتبات و بایگانی

44320647-9

205

خانم فاطمه علی قارداشی

کارشناس فارغ التحصیلی

44320647-9

205

خانم بهاره بیات

کارشناس پژوهشکده ها

44320647-9

211

خانم اکرم امین صفار

مسئول کتابخانه

44320647-9

309

آقای حمیدرضا بختیاری

کارشناس مالی

44320647-9

44351862

505

خانم خدیجه گنجی دوست

کارشناس مالی

44320647-9

506

آقای فرداد بهرامی

کارشناس امور کلاسها

44320647-9

305

آقای داود محمودی

خانم فاطمه شریفی نیا

انفورماتیک

44320647-9

303

304

آقای علی اکبر بهرامچی

آقای احسان صیرفی

کارشناسان آزمایشگاه

44320647-9

307

آقای ولی الله سلطانی

خانم زهرا خلجی

انتظامات

44320647-9

106

 

کلیه حقوق برای مؤسسه آموزش عالی آل طه محفوظ است